تتاکالا tetakala.ir

menuordersearch
tetakala.ir
کود مایع
پیشنهاد شگفت انگیز

کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

  کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

22,000 تومان 16,000 تومان
کود سولفات روی وزن 120 گرم- بسته 10 عددی
کود سولفات روی وزن 120 گرم بسته 5 عددی
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد - موجودی: 99
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 285.23:39:28

کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

29,000 تومان 23,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 286.23:25:28

کود کلسیم سیلیس تتاکو Morespray وزن 1 کیلوگرم

کود کلسیم سیلیس تتاکو Morespray وزن 1 کیلوگرم

کود کلسیم سیلیس تتاکو Morespray وزن 1 کیلوگرم

109,000 تومان 92,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY-
بسته یک کیلویی MORESPRAY- - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 152.23:39:28

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

40,000 تومان 29,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO-
بسته یک کیلویی DAYCO- - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 152.23:25:28

کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 62,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO
بسته یک کیلویی DAYCO - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 151.23:29:28

کود گندم و جو تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود گندم و جو تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود گندم و جو تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 63,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 467.23:29:28

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

56,000 تومان 48,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 133.23:29:28

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

109,000 تومان 91,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 832.23:29:28
مشاهده همه شگفت‌انگیزها

کود‌‌‌‌های npk

+ لیست کامل
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 12-12-32+TE تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 12-12-32+TE تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 63,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود مونو آمونیوم فسفات NPK 13-61-00 تتاکو مدل DAYCO وزن ۱ کیلوگرم

کود مونو آمونیوم فسفات NPK 13-61-00 تتاکو مدل DAYCO وزن ۱ کیلوگرم

114,000 تومان 102,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 17-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY- وزن یک کیلوگرم

کود NPK 17-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY- وزن یک کیلوگرم

150,000 تومان 127,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 7- 8- 40+TE تتاکو MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 7- 8- 40+TE تتاکو MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 63,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 31-10-10 +TE تتاکو MORSPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 31-10-10 +TE تتاکو MORSPRAY وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 63,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود اوره فسفات NPK 18-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود اوره فسفات NPK 18-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

161,000 تومان 132,000 تومان
AYSA یک کیلویی -10عددی- قیمت عمده
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-8-40 تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 10-8-40 تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 62,000 تومان
AYSA یک کیلویی -10عددی- قیمت عمده
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 12-3-43 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 12-3-43 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 62,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 23-3-23 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 23-3-23 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 60,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK10-5-30 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK10-5-30 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 61,000 تومان

کود‌‌‌‌های اختصاصی

+ لیست کامل
بسته یک کیلویی - 10 عددی
قیمت عمده- بسته 10 کیلویی
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود درختان میوه تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود درختان میوه تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 61,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود کلزا تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود کلزا تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 61,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود زعفران تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود زعفران تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 62,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 99
کود خربزه و طالبی تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

کود خربزه و طالبی تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

81,000 تومان 61,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود گوجه و خیار تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود گوجه و خیار تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 63,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود توت فرنگی تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود توت فرنگی تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 61,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود گیاهان زینتی تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود گیاهان زینتی تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 63,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود پنبه تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود پنبه تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 61,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود آفتابگردان تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود آفتابگردان تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 61,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود آفتابگردان تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود آفتابگردان تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

81,000 تومان 63,000 تومان

کود‌‌‌‌های سولفات

+ لیست کامل
بسته 5 کیلویی - یک عدد
+
_
بسته 5 کیلویی - یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل RENOVوزن 5 کیلوگرم

کود سولفات مس تتاکو مدل RENOVوزن 5 کیلوگرم

700,000 تومان 650,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل MORSPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات مس تتاکو مدل MORSPRAY وزن 1 کیلوگرم

139,000 تومان 127,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات مس تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

140,000 تومان 128,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات مس تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

173,000 تومان 138,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات منگنز تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات منگنز تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

86,000 تومان 72,000 تومان
بسته یک کیلویی NOVAPLANT- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی NOVAPLANT- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات آهن تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات آهن تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

40,000 تومان 31,000 تومان
بسته 1 کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته 1 کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 99
 کود سولفات روی تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات روی تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

108,000 تومان 86,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

56,000 تومان 48,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات منیزیم تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات منیزیم تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

35,000 تومان 23,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات روی تتاکو MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات روی تتاکو MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

109,000 تومان 89,000 تومان

کود‌‌‌‌های نیترات

+ لیست کامل
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

75,000 تومان 61,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم NPK13-00-46 تتاکو مدل DAYCO- وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات پتاسیم NPK13-00-46 تتاکو مدل DAYCO- وزن 1 کیلوگرم

75,000 تومان 61,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات کلسیم تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

40,000 تومان 30,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات کلسیم تتاکو Morespray وزن یک کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو Morespray وزن یک کیلوگرم

40,000 تومان 28,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO-
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- - موجودی: 100
کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

40,000 تومان 29,000 تومان
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 10 کیلوگرمی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم بسته 10 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 3 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 2 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم
+
_
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA

کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA

69,000 تومان 60,000 تومان

کود‌‌‌‌های گلدان و باغچه

+ لیست کامل
بسته 120 گرمی -خانگی- 10عددی
بسته 120 گرمی -خانگی
+
_
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
کود سولفات منگنز تتاکو مدل TETACO وزن 120 گرم

کود سولفات منگنز تتاکو مدل TETACO وزن 120 گرم

20,000 تومان 13,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه-10عددی
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه-5عددی
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود سولفات مس تتاکو مناسب گیاهان آپارتمانی وزن 120 گرم

کود سولفات مس تتاکو مناسب گیاهان آپارتمانی وزن 120 گرم

29,000 تومان 18,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 99
کود NPK 10-5-30 تتاکو مناسب گلدان و باغجه وزن 120 گرم

کود NPK 10-5-30 تتاکو مناسب گلدان و باغجه وزن 120 گرم

17,000 تومان 12,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود NPK 23-3-23 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرمی

کود NPK 23-3-23 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرمی

17,000 تومان 10,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی- 10عددی
بسته 120 گرمی -خانگی- 5عددی
بسته 120 گرمی-گیاهان خانگی - یک عدد
+
_
بسته 120 گرمی-گیاهان خانگی - یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-10-25 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرم

کود NPK 10-10-25 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرم

15,000 تومان 10,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی
+
_
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
کود NPK12-12-36 تتاکو مخصوص گلدان و باغچه وزن 120 گرم

کود NPK12-12-36 تتاکو مخصوص گلدان و باغچه وزن 120 گرم

17,000 تومان 12,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم تتاکو مدل NPK 13-00-46 وزن 120 گرم

کود نیترات پتاسیم تتاکو مدل NPK 13-00-46 وزن 120 گرم

26,000 تومان 16,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود سولفات آهن تتاکو مخصوص گلدان و باعچه وزن 120 گرمی

کود سولفات آهن تتاکو مخصوص گلدان و باعچه وزن 120 گرمی

14,000 تومان 9,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود اوره خالص 46% تتاکو NPK 46-0-0 وزن ۱۲۰ گرم

کود اوره خالص 46% تتاکو NPK 46-0-0 وزن ۱۲۰ گرم

14,000 تومان 7,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

75,000 تومان 61,000 تومان

مکمل و تصحیح خاک

+ لیست کامل
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود ترکیبی روی و بور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود ترکیبی روی و بور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

114,000 تومان 98,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود آمینو اسید تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود آمینو اسید تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

190,000 تومان 151,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود محرک رشد ریشه تتاکو مدل AYSA- وزن 1 کیلوگرم

کود محرک رشد ریشه تتاکو مدل AYSA- وزن 1 کیلوگرم

253,000 تومان 213,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود کلات آهن 10% تتاکو مدل AYAS- وزن 1 کیلوگرم

کود کلات آهن 10% تتاکو مدل AYAS- وزن 1 کیلوگرم

437,000 تومان 344,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد - موجودی: 100
کود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرم

کود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرم

403,000 تومان 334,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود میکروفول تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود میکروفول تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

144,000 تومان 121,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

109,000 تومان 91,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 30
کود عصاره جلبک تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود عصاره جلبک تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

345,000 تومان 242,000 تومان
NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - یک عدد
+
_
NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - یک عدد - موجودی: 30
کود کلات روی تتاکو NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

کود کلات روی تتاکو NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

345,000 تومان 288,000 تومان
بسته 1.5 کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته 1.5 کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود پلت مرغی غنی شده تتاکو DAYCO وزن 1.5 کیلوگرم

کود پلت مرغی غنی شده تتاکو DAYCO وزن 1.5 کیلوگرم

29,000 تومان
پربازدیدترین کالاها
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم748,000 تومان 61,000 تومان
+
_
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد - موجودی: 100
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد
کود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم75,000 تومان 60,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
کود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم75,000 تومان 66,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد - موجودی: 100
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد
کود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرمکود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرم403,000 تومان 334,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
کود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم104,000 تومان 86,000 تومان
+
_
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد - موجودی: 99
کود سولفات روی وزن 120 گرم- بسته 10 عددی
کود سولفات روی وزن 120 گرم بسته 5 عددی
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد
  کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه22,000 تومان 16,000 تومان
+
_
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 10 کیلوگرمی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم بسته 10 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 3 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 2 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم
کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA 69,000 تومان 60,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO - موجودی: 100
بسته یک کیلویی DAYCO
کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم75,000 تومان 62,000 تومان
+
_
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم81,000 تومان 63,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
کود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم75,000 تومان 62,000 تومان
پرفروشترین کالاها
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم748,000 تومان 61,000 تومان
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد
+
_
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم75,000 تومان 60,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم75,000 تومان 66,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد - موجودی: 100
کود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرمکود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرم403,000 تومان 334,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم104,000 تومان 86,000 تومان
کود سولفات روی وزن 120 گرم- بسته 10 عددی
کود سولفات روی وزن 120 گرم بسته 5 عددی
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد
+
_
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد - موجودی: 99
  کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه22,000 تومان 16,000 تومان
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 10 کیلوگرمی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم بسته 10 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 3 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 2 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم
+
_
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA 69,000 تومان 60,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO - موجودی: 100
کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم75,000 تومان 62,000 تومان
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم
+
_
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم81,000 تومان 63,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم75,000 تومان 62,000 تومان
مجوزها
 10-10-25 00000 000000 000 11 00 1111 111 000 000 00 00 000 00 oo
جدیدترین کالاها + لیست کامل
بسته 5 کیلویی - یک عدد
+
_
بسته 5 کیلویی - یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل RENOVوزن 5 کیلوگرمکود سولفات مس تتاکو مدل RENOVوزن 5 کیلوگرم700,000 تومان 650,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل MORSPRAY وزن 1 کیلوگرم کود سولفات مس تتاکو مدل MORSPRAY وزن 1 کیلوگرم 139,000 تومان 127,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود سولفات مس تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم140,000 تومان 128,000 تومان
بسته یک کیلویی - 10 عددی
قیمت عمده- بسته 10 کیلویی
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود درختان میوه تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود درختان میوه تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم70,000 تومان 61,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی- 10عددی
بسته 120 گرمی -خانگی
+
_
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
کود سولفات منگنز تتاکو مدل TETACO وزن 120 گرمکود سولفات منگنز تتاکو مدل TETACO وزن 120 گرم20,000 تومان 13,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود ترکیبی روی و بور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود ترکیبی روی و بور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم114,000 تومان 98,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 12-12-32+TE تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود NPK 12-12-32+TE تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم75,000 تومان 63,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود مونو آمونیوم فسفات NPK 13-61-00 تتاکو مدل DAYCO وزن ۱ کیلوگرمکود مونو آمونیوم فسفات NPK 13-61-00 تتاکو مدل DAYCO وزن ۱ کیلوگرم114,000 تومان 102,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 17-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY- وزن یک کیلوگرمکود NPK 17-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY- وزن یک کیلوگرم150,000 تومان 127,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود آمینو اسید تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرمکود آمینو اسید تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم190,000 تومان 151,000 تومان

دفتر مرکزی :تهران- بلوار آیت اله کاشانی - خ بهنام -کوچه عطاران -پلاک 26 - واحد8
کارخانه: قم - شهرک صنعتی شکوهیه -صاپست 1652572090
تلفن:09351434521
ایمیل: info@tetakala.ir