تتاکالا tetakala.ir

menuordersearch
tetakala.ir
کود مایع
پیشنهاد شگفت انگیز

کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

  کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

15,000 تومان 10,000 تومان
کود سولفات روی وزن 120 گرم- بسته 10 عددی
کود سولفات روی وزن 120 گرم بسته 5 عددی
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد - موجودی: 99
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 317.23:46:10

کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه

25,000 تومان 20,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 317.23:32:10

کود کلسیم سیلیس تتاکو Morespray وزن 1 کیلوگرم

کود کلسیم سیلیس تتاکو Morespray وزن 1 کیلوگرم

کود کلسیم سیلیس تتاکو Morespray وزن 1 کیلوگرم

95,000 تومان 80,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY-
بسته یک کیلویی MORESPRAY- - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 184.23:46:10

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

35,000 تومان 25,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO-
بسته یک کیلویی DAYCO- - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 183.23:32:10

کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 54,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO
بسته یک کیلویی DAYCO - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 183.23:36:10

کود گندم و جو تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود گندم و جو تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود گندم و جو تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 499.23:36:10

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

40,000 تومان 33,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 165.23:36:10

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

95,000 تومان 79,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
+
_
زمان باقیمانده تا پایان تخفیف 864.23:36:10
مشاهده همه شگفت‌انگیزها

کود‌‌‌‌های npk

+ لیست کامل
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود اوره فسفات NPK 18-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود اوره فسفات NPK 18-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

90,000 تومان 70,000 تومان
AYSA یک کیلویی -10عددی- قیمت عمده
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-8-40 تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 10-8-40 تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 54,000 تومان
AYSA یک کیلویی -10عددی- قیمت عمده
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 12-3-43 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 12-3-43 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 54,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 23-3-23 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 23-3-23 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 52,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK10-5-30 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK10-5-30 تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-10-25+TE تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 10-10-25+TE تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 51,000 تومان
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد
+
_
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 52,000 تومان
بسته 10 کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته 10 کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 34-10-10 تتاکو مدل AYSA وزن 10 کیلوگرم

کود NPK 34-10-10 تتاکو مدل AYSA وزن 10 کیلوگرم

650,000 تومان 520,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 30
کود NPK 10-50-10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود NPK 10-50-10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 62,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 29
کود پتاسیم فسفات NPK 00-52-34 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود پتاسیم فسفات NPK 00-52-34 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

95,000 تومان 84,000 تومان

کود‌‌‌‌های اختصاصی

+ لیست کامل
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود آفتابگردان تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود آفتابگردان تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود آفتابگردان تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود آفتابگردان تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود یونجه تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود یونجه تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود سبزیجات تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم

کود سبزیجات تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود حبوبات تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود حبوبات تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود کیوی تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود کیوی تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود مخصوص کیوی تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم

کود مخصوص کیوی تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود مخصوص برنج تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود مخصوص برنج تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود مخصوص هویج تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود مخصوص هویج تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 54,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود درختان میوه تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود درختان میوه تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 55,000 تومان

کود‌‌‌‌های سولفات

+ لیست کامل
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات مس تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

150,000 تومان 120,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات منگنز تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات منگنز تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم

70,000 تومان 53,000 تومان
بسته یک کیلویی NOVAPLANT- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی NOVAPLANT- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات آهن تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات آهن تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

35,000 تومان 27,000 تومان
بسته 1 کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته 1 کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
 کود سولفات روی تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات روی تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

64,000 تومان 52,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات پتاسیم تتاکو 50-0-0 MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

40,000 تومان 33,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات منیزیم تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود سولفات منیزیم تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

30,000 تومان 20,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات روی تتاکو MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات روی تتاکو MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
بسته 10 کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته 10 کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 30
کود سولفات مس تتاکو مدل AYSA وزن 10 کیلوگرم

کود سولفات مس تتاکو مدل AYSA وزن 10 کیلوگرم

1,400,000 تومان 1,200,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات آهن تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم

کود سولفات آهن تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم

35,000 تومان 25,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود سولفات آهن تتاکو MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

کود سولفات آهن تتاکو MORESPRAY وزن یک کیلوگرم

35,000 تومان 27,000 تومان

کود‌‌‌‌های نیترات

+ لیست کامل
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم NPK13-00-46 تتاکو مدل DAYCO- وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات پتاسیم NPK13-00-46 تتاکو مدل DAYCO- وزن 1 کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات کلسیم تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

35,000 تومان 26,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات کلسیم تتاکو Morespray وزن یک کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو Morespray وزن یک کیلوگرم

35,000 تومان 24,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO-
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- - موجودی: 100
کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود نیترات کلسیم تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

35,000 تومان 25,000 تومان
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 10 کیلوگرمی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم بسته 10 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 3 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 2 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم
+
_
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA

کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA

60,000 تومان 52,000 تومان

کود‌‌‌‌های گلدان و باغچه

+ لیست کامل
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه-10عددی
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه-5عددی
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود سولفات مس تتاکو مناسب گیاهان آپارتمانی وزن 120 گرم

کود سولفات مس تتاکو مناسب گیاهان آپارتمانی وزن 120 گرم

25,000 تومان 16,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 99
کود NPK 10-5-30 تتاکو مناسب گلدان و باغجه وزن 120 گرم

کود NPK 10-5-30 تتاکو مناسب گلدان و باغجه وزن 120 گرم

15,000 تومان 10,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود NPK 23-3-23 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرمی

کود NPK 23-3-23 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرمی

15,000 تومان 9,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی- 10عددی
بسته 120 گرمی -خانگی- 5عددی
بسته 120 گرمی-گیاهان خانگی - یک عدد
+
_
بسته 120 گرمی-گیاهان خانگی - یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-10-25 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرم

کود NPK 10-10-25 تتاکو مناسب گلدان و باغچه وزن 120 گرم

13,000 تومان 9,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی
+
_
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
کود NPK12-12-36 تتاکو مخصوص گلدان و باغچه وزن 120 گرم

کود NPK12-12-36 تتاکو مخصوص گلدان و باغچه وزن 120 گرم

15,000 تومان 10,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم تتاکو مدل NPK 13-00-46 وزن 120 گرم

کود نیترات پتاسیم تتاکو مدل NPK 13-00-46 وزن 120 گرم

23,000 تومان 14,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود سولفات آهن تتاکو مخصوص گلدان و باعچه وزن 120 گرمی

کود سولفات آهن تتاکو مخصوص گلدان و باعچه وزن 120 گرمی

12,000 تومان 8,000 تومان
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه
+
_
بسته 120 گرمی -مخصوص گلدان و باغچه - موجودی: 100
کود اوره خالص 46% تتاکو NPK 46-0-0 وزن ۱۲۰ گرم

کود اوره خالص 46% تتاکو NPK 46-0-0 وزن ۱۲۰ گرم

12,000 تومان 6,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

کود نیترات پتاسیم NPK 13-00-46 تتاکوMORESPRAY وزن 1کیلوگرم

65,000 تومان 53,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی
+
_
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
کود کلات آهن تتاکو مناسب گیاهان خانگی بسته 100 گرمی

کود کلات آهن تتاکو مناسب گیاهان خانگی بسته 100 گرمی

30,000 تومان 23,000 تومان

مکمل و تصحیح خاک

+ لیست کامل
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود محرک رشد ریشه تتاکو مدل AYSA- وزن 1 کیلوگرم

کود محرک رشد ریشه تتاکو مدل AYSA- وزن 1 کیلوگرم

220,000 تومان 185,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود کلات آهن 10% تتاکو مدل AYAS- وزن 1 کیلوگرم

کود کلات آهن 10% تتاکو مدل AYAS- وزن 1 کیلوگرم

380,000 تومان 299,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی JOUER- یک عدد - موجودی: 100
کود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرم

کود کلات آهن 6% تتاکو مدل JOUER وزن 1 کیلو گرم

350,000 تومان 290,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود میکروفول تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود میکروفول تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

125,000 تومان 105,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

کود بوریک اسید تتاکو مدلMORESPRAY وزن 1 کیلوگرم

95,000 تومان 79,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 30
کود عصاره جلبک تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

کود عصاره جلبک تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

300,000 تومان 210,000 تومان
NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - یک عدد
+
_
NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - یک عدد - موجودی: 30
کود کلات روی تتاکو NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

کود کلات روی تتاکو NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم

300,000 تومان 250,000 تومان
بسته 1.5 کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته 1.5 کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود پلت مرغی غنی شده تتاکو DAYCO وزن 1.5 کیلوگرم

کود پلت مرغی غنی شده تتاکو DAYCO وزن 1.5 کیلوگرم

25,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود کلسیم و بور تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

کود کلسیم و بور تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم

80,000 تومان 66,000 تومان
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود فروت ست تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

کود فروت ست تتاکو مدل AYSA وزن یک کیلوگرم

95,000 تومان 79,000 تومان
پربازدیدترین کالاها
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم650,000 تومان 53,000 تومان
+
_
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد - موجودی: 100
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد
کود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 52,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
کود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم65,000 تومان 57,000 تومان
+
_
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد - موجودی: 99
کود سولفات روی وزن 120 گرم- بسته 10 عددی
کود سولفات روی وزن 120 گرم بسته 5 عددی
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد
  کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه15,000 تومان 10,000 تومان
+
_
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 10 کیلوگرمی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم بسته 10 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 3 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 2 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم
کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA 60,000 تومان 52,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
کود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم90,000 تومان 75,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO - موجودی: 100
بسته یک کیلویی DAYCO
کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 54,000 تومان
+
_
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم70,000 تومان 55,000 تومان
+
_
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
بسته 120 گرمی -خانگی
کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچهکود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه25,000 تومان 20,000 تومان
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
کود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم65,000 تومان 54,000 تومان
پرفروشترین کالاها
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO- یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم650,000 تومان 53,000 تومان
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد
+
_
بسته 1 کیلویی NOVAPLANT -یک عدد - موجودی: 100
کود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 10-10-25 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 52,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود خرما تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم65,000 تومان 57,000 تومان
کود سولفات روی وزن 120 گرم- بسته 10 عددی
کود سولفات روی وزن 120 گرم بسته 5 عددی
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد
+
_
کود سولفات روی- وزن 120 گرم-یک عدد - موجودی: 99
  کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه کود سولفات روی تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه15,000 تومان 10,000 تومان
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 10 کیلوگرمی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم بسته 10 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 3 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1کیلوگرم بسته 2 عددی
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم
+
_
کود نیترات پتاسیم AYSA وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA کود نیترات پتاسیم 46-00-13 تتاکو AYSA 60,000 تومان 52,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود فروت ست تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم90,000 تومان 75,000 تومان
بسته یک کیلویی DAYCO
+
_
بسته یک کیلویی DAYCO - موجودی: 100
کود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرمکود درخت مرکبات تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 54,000 تومان
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم
+
_
کود NPK 20-20-20 -NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم - موجودی: 100
کود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرمکود NPK 20-20-20 تتاکو مدل NOVAPLANT وزن 1 کیلوگرم70,000 تومان 55,000 تومان
بسته 120 گرمی -خانگی
+
_
بسته 120 گرمی -خانگی - موجودی: 100
کود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچهکود محرک رشد و ریشه تتاکو وزن 120 گرم مناسب گلدان و باغچه25,000 تومان 20,000 تومان
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرمکود انگور تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1کیلوگرم65,000 تومان 54,000 تومان
مجوزها
 10-10-25 00000 000000 000 11 00 1111 111 000 000 00 00 000 00 oo
جدیدترین کالاها + لیست کامل
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود اوره فسفات NPK 18-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود اوره فسفات NPK 18-44-00 تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم90,000 تومان 70,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود آفتابگردان تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرمکود آفتابگردان تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود آفتابگردان تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود آفتابگردان تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم70,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود یونجه تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود یونجه تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم70,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود سبزیجات تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرمکود سبزیجات تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود حبوبات تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود حبوبات تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود کیوی تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود کیوی تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم70,000 تومان 55,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود مخصوص کیوی تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرمکود مخصوص کیوی تتاکو مدل AYSA وزن 1کیلوگرم65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی AYSA- یک عدد - موجودی: 100
کود مخصوص برنج تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرمکود مخصوص برنج تتاکو مدل AYSA وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 53,000 تومان
قیمت عمده- بسته 1 کیلویی 10 عددی
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد
+
_
بسته یک کیلویی MORESPRAY- یک عدد - موجودی: 100
کود مخصوص هویج تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرمکود مخصوص هویج تتاکو مدل MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم65,000 تومان 54,000 تومان

دفتر مرکزی :تهران- بلوار آیت اله کاشانی - خ بهنام -کوچه عطاران -پلاک 26 - واحد8
کارخانه: قم - شهرک صنعتی شکوهیه -صاپست 1652572090
تلفن:09351434521
ایمیل: info@tetakala.ir